xxx2
erotic stories eden paid her tax with her tight pussy.
hot brunette teen slut handling big black cock pov.
[bsa_pro_ad_space id=4]

הממשלה אישרה את תוכנית הסיוע הכלכלית

הממשלה אישרה טיוטת חוק הכוללת מספר נושאים, הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, סיוע לעצמאים ולעסקים, הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים, ופטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
חדשות DFN

הממשלה אישרה טיוטת חוק להרחבת המסגרת התקציבית לשנים 2020-2021 ב-24 מיליארד ש״ח לצורך הרחבה ומימוש התוכנית.

הטבות בדמי האבטלה: דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%. מתחת ל-10% ירדו דמי האבטלה ל-75% מקצבת האבטלה. עם ירידת שיעור האבטלה מתחת ל-7.5% תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום.

ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה: קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים. תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)

התאמת מנגנון החל"ת: קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

מענק הסתגלות: תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 ש״ח לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק. ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה – לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה.

יעדים – קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה. הכשרת עובדים והשמתם – הגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה. הוחלט להקים צוות בראשות מנכ״ל משרד רה״מ ומנכ״לית משרד האוצר לקידום תעסוקה.

רשת ביטחון לעצמאייםולעסקים: מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020:

המענק המיידי שולם זה מכבר למעל 300,000 עצמאים ובעלי עסקים ע״י רשות המסים וצפוי להיכנס בימים הקרובים לחשבונות הבנק. כשליש מהזכאים קיבלו את המענק המקסימלי על סך 7,500₪. סך המענקים ששולמו עומד על 1.8 מיליארד ש״ח. הממשלה אישרה את ההחלטה אתמול לביצוע מיידי.

מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים: עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש״ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש״ח. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש״ח, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט: עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח – מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:

עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח. 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח. 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש״ח – 100 מיליון ש״ח – מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

מענק סיוע לעסק חדש: מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021: עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 ש״ח. עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 ש״ח.

מענק ארנונה: לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש״ח שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים: הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים – הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד ש"ח והעמדתה על סך של 50 מיליארד ש"ח. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת.

מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.

רישוי עסקים: הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. דרוש אישור כנסת. פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות: משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 ש"ח בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק.

הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים: משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. יובא לאישור הכנסת בטיוטת החוק. סיוע לאוכלוסיות מיוחדות, מענה בריאותי ואכיפתי בסך של 3.5 מיליארד ש״ח:אזרחים ותיקים – מיפוי ומתן מענים לצרכי הקשישים

אנשים עם מוגבלות – מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון, תגבור חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, הסברה ואכיפה.

אזרחים בבידוד ובסגר. תכנית האצה בסך של 5 מיליארד ש״ח: תיקבע בהמשך, בין השאר לפי יעילות הפרויקט, יכולת ביצוע והשפעה על תעסוקה. אופן המימוש יסוכם בהמשך.

שתפו כדי שאחרים גם יהנו:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
הרשמה לעדכונים
עדכון על
0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments

אולי יעניין אותך

[bsa_pro_ad_space id=3]
sex không che
exotic nadia is a milf hottie. pron
0
הצטרפו לדיון וכתבו תגובה!x
()
x